top of page

תוכניות הכשרה 

למנהלים ולמובילי צוותים

במסגרת התכניות נבנה מצע תיאורטי ומעשי המכוון להכשיר את האדם למלא את תפקידו באופן מיטבי, ובהתאמה למשימות המקצועיות העומדות בפניו.

 

תכניות ההכשרה שלנו:

  • פיתוח מנהלים  

  • עתודה ניהולית: הכשרה לקראת כניסה לתפקידי ניהול להכניס קישור לפתיחת עתודה ניהולית

  • סדנאות ייעודיות בהתאם לצרכי הארגון 

המשתתפים רוכשים ידע תיאורטי וכלים יישומיים להובלת משימות ואנשים באמצעות תרגול מיומנויות חדשות, סימולציות וניתוח מצבים מהשטח. 

בתהליך העבודה מתפתחת תרבות של אמון וכבוד הדדי המאפשרים למידה, שיתוף והיוועצות. המנהלים מוצאים בקבוצה סביבה בטוחה לחשיפת הקשיים ולהתמודדות עם דילמות, סוגיות ומצבים מאתגרים.

תכניות לפיתוח מנהלים

פיתוח עתודה לתפקידי ניהול

הכשרת עתודה ניהולית מבטיחה בניית שדרה ניהולית איכותית ומקצועית.

תכניות ההכשרה לעתודה ניהולית עוסקות בהכרות  עם עולם הניהול והמנהיגות ומקנות ידע, גישות וכלים מקצועיים עדכניים להובלה וניהול 

התכניות מתמקדות  בשלושה תחומים מרכזיים:

  • ניהול ומנהיגות

  • ניהול צוות

  • ניהול פרויקטים ובניית תכניות עבודה

 

מבנה התכנית וההדגשים מותאמים לרקע, לניסיון ולצרכים הייחודיים של משתתפי התכנית .

סדנאות ייעודיות בהתאם לצרכי הארגון

אנו מציעות סדנאות במגוון תחומיים רלוונטיים לחיי הארגון:

  • פיתוח מנהיגות והובלת תהליכים מערכתיים

  • כלים ומיומנויות לניהול אנשים וצוותים ובהם: פיתוח תקשורת אפקטיבית, ניהול שיחות קשות, ניהול צוותפיתוח מוטיבציה 

  • פתרון בעיות ניהול

  • הנחיית קבוצות בארגונים 

 

התכנים ומשך הסדנא מעוצבים באופן ייחודי בהתאם לצרכי הארגון ואפיוניו.

bottom of page