top of page

פיתוח ארגוני

בתהליך הפיתוח אנו מסייעות לארגון להגדיר את הצרכים, האתגרים והכיוונים להתפתחות ומלוות את ההתחדשות הארגונית.

מוקדי הפיתוח:

 

 

 • הגדרת חזון

 • פיתוח אסטרטגיות להשגת התוצאות הרצויות

 • התאמת המבנה הארגוני לצרכים המתחדשים

 • פיתוח ועדכון תהליכי עבודה

 • ניהול עבודת הצוות וטיפוח היחסים בצוות

 • בניית שותפויות

 • טיפוח האקלים הארגוני

 • התמודדות עם אתגרים פנים וחוץ ארגוניים המתעוררים במהלך השינוי.

איך אנחנו עובדות?

 • בהתאמה לאנשים, לאופי הארגון, להרכב הצוות ולדפוסי הניהול .

 • בגישה מערכתית תוך התייחסות לרבדים השונים בארגון; לפרט, לקבוצות ולארגון השלם, לממשקים ביניהם ולסביבת הארגון.

 • בהקשבה לתרבות הארגונית, לתהליכים האנושיים הגלויים והסמויים הקיימים בארגון ולהשפעתם על תפקידים, משימות וביצועים.

 • בפיתוח כלים יישומיים להטמעת התהליך.

איך מתחילים?

 • בשלב ראשון נפרסים הצרכים והצפיות.  

 • יחד עם המנהל/ת נקבעות מטרות הייעוץ ושיטת העבודה .

 • תכנית הייעוץ נבנית בהתאם למטרות הייעוץ, למאפייני הארגון, לאנשים, לצרכים ולאילוצים.

בין התהליכים שאנו מציעות:

bottom of page