I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

February 18, 2018

איך נוצר מכתש? שאלה שאבי נהג לשאול אותי בטיולים משפחתיים לדרום.

לא ידעתי. לא זכרתי  את ההסבר מהטיול הקודם. ישבתי בספסל האחורי של המכונית והרגשתי שאני לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. קצת בושה, קצת אשמה. איך שכחתי? מה הבעייה להפנים הסבר פשוט?

המורה לאמנות מבקש את ההפך- 'אל תדע...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload